Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/08 - 2016/08

  År/Månad Förändring
2015/08 2016/08 2015/08 - 2016/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,8 69,9 1,1
Män 69,4 71,3 1,9
Kvinnor 68,2 68,5 0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,3 7,2 -1,0
Män 8,6 7,2 -1,3
Kvinnor 7,9 7,3 -0,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,5 -0,1
Män 67,4 67,8 0,4
Kvinnor 63,8 63,2 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/08 - 2016/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/08/tyti_2016_08_2016-09-20_tau_001_sv.html