Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu

Julkaistu: 21.6.2016

Toukokuun työttömyysaste 10,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 toukokuussa 298 000, mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,8 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 11,8 prosenttia. Työllisiä oli 16 000 enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/05–2016/05, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/05–2016/05, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 toukokuussa 2 450 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 28 000 enemmän ja naisia 12 000 vähemmän kuin vuoden 2015 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 68,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 1,4 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 toukokuussa 298 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 162 000 ja naisia 136 000 henkeä.

Työttömyysaste oli toukokuussa 10,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 11,3 ja naisten 10,3 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,9 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 637 000. Heistä työllisiä oli 263 000 ja työttömiä 120 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 383 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 31,4 prosenttia, mikä oli lähes viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 18,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 toukokuussa 1 361 000 henkeä eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli toukokuussa 2016 piilotyöttömiä 137 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten.

Työllisyyden muutokset 2015/05–2016/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/05 2016/05 2015/05 - 2016/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 108 0,2
Työvoima yhteensä 2 758 2 747 –0,4
Työlliset 2 433 2 450 0,7
– palkansaajat 2 098 2 097 –0,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 335 353 5,2
Työttömät 324 298 –8,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 341 1 361 1,5
– piilotyöttömät  136 137 0,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,0 68,6 0,5
Työttömyysaste 11,8 10,8 –0,9
Työvoimaosuus 67,3 66,9 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2016 lopussa kaikkiaan 332 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 3 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdeksalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–6 %), Hämeessä (–5 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–4 %) ja Lapissa (–4 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (9 %), Pirkanmaalla (4 %) ja Uudellamaalla (4 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 42 000 alle 25-vuotiasta työtöntä, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2015/05–2016/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/05 2016/05 2015/05 - 2016/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 330 332 0,8
– yli vuoden työttömänä olleet 105 125 18,5
Palveluissa yhteensä 125 122 –2,6
– työllistetyt 32 24 –26,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 23 –9,2
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 –0,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 54 62 14,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 39 48 22,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.06.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/05/tyti_2016_05_2016-06-21_tie_001_fi.html