Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Arbetskraftsundersökning 2016, april

2016
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar