Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 809,3 825,9 16,6 2,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,3 15,3 0,0 0,1
Jordbruk 01 6,3 7,0 0,7 11,2
C Tillverkning 10-33 126,8 125,4 -1,4 -1,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,6 16,0 -1,6 -9,0
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,3 19,8 0,5 2,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,8 18,2 0,4 2,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 18,5 20,1 1,7 9,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 43,2 41,5 -1,7 -4,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,5 9,8 -0,7 -6,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,8 10,1 0,3 2,7
F Byggverksamhet 41-43 47,7 51,8 4,1 8,6
Byggande av hus 41 16,3 21,7 5,4 33,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 25,4 25,4 -0,1 -0,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 92,6 95,0 2,4 2,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,3 14,8 1,4 10,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,7 31,9 0,2 0,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 47,6 48,4 0,8 1,7
H Transport och magasinering 49-53 47,2 50,7 3,5 7,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 28,7 32,5 3,7 12,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,4 18,2 -0,2 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 25,3 23,4 -1,9 -7,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,2 40,8 0,7 1,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,9 29,1 1,1 4,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 53,3 50,2 -3,1 -5,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,2 22,3 0,1 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,1 37,4 4,3 12,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 19,1 20,5 1,3 7,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,3 44,1 1,8 4,2
P Utbildning 85 65,6 63,8 -1,8 -2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 141,7 147,6 5,9 4,2
Hälso- och sjukvård 86 64,7 68,1 3,3 5,2
Vård och omsorg med boende 87 31,2 33,1 1,9 6,0
Öppna sociala insatser 88 45,7 46,3 0,7 1,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,2 17,6 1,3 8,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,7 21,4 -0,3 -1,4
X Näringsgrenen okänd 00 2,7 2,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2015/I - 2016/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_035_sv.html