Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 809,3 825,9 16,6 2,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,3 15,3 0,0 0,1
Maatalous 01 6,3 7,0 0,7 11,2
C Teollisuus 10-33 126,8 125,4 -1,4 -1,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,6 16,0 -1,6 -9,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,3 19,8 0,5 2,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,8 18,2 0,4 2,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 18,5 20,1 1,7 9,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 43,2 41,5 -1,7 -4,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,5 9,8 -0,7 -6,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,8 10,1 0,3 2,7
F Rakentaminen 41-43 47,7 51,8 4,1 8,6
Talonrakentaminen 41 16,3 21,7 5,4 33,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 25,4 25,4 -0,1 -0,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 92,6 95,0 2,4 2,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,3 14,8 1,4 10,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,7 31,9 0,2 0,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,6 48,4 0,8 1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 47,2 50,7 3,5 7,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 28,7 32,5 3,7 12,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 18,2 -0,2 -1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 25,3 23,4 -1,9 -7,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,2 40,8 0,7 1,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,9 29,1 1,1 4,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,3 50,2 -3,1 -5,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,2 22,3 0,1 0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,1 37,4 4,3 12,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,1 20,5 1,3 7,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,3 44,1 1,8 4,2
P Koulutus 85 65,6 63,8 -1,8 -2,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 141,7 147,6 5,9 4,2
Terveyspalvelut 86 64,7 68,1 3,3 5,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,2 33,1 1,9 6,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,7 46,3 0,7 1,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,2 17,6 1,3 8,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,7 21,4 -0,3 -1,4
X Toimiala tuntematon 00 2,7 2,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_035_fi.html