Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2016

Helmikuun työttömyysaste 9,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 helmikuussa 248 000, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,4 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 10,1 prosenttia. Työllisiä oli 10 000 vähemmän kuin edellisvuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/02–2016/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/02–2016/02, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 helmikuussa 2 382 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 2 000 ja naisia 8 000 vähemmän kuin vuoden 2015 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 0,2 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 66,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 helmikuussa 248 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 140 000 ja naisia 107 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 9,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 8,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 639 000. Heistä työllisiä oli 220 000 ja työttömiä 70 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 290 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 24,1 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 helmikuussa 1 480 000 henkeä eli 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 156 000, mikä oli 35 000 enemmän vuoden 2015 helmikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/02–2016/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 101 4 110 0,2
Työvoima yhteensä 2 660 2 630 –1,1
Työlliset 2 392 2 382 –0,4
– palkansaajat 2 062 2 043 –1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 340 2,9
Työttömät 268 248 –7,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 441 1 480 2,7
– piilotyöttömät  121 156 29,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,6 66,7 0,0
Työttömyysaste 10,1 9,4 –0,7
Työvoimaosuus 64,9 64,0 –0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2016 lopussa kaikkiaan 361 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kuuden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–5 %), Keski-Suomessa (–4 %) ja Hämeessä (–3 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Uudellamaalla (6 %), Pohjanmaalla (6 %), Kaakkois-Suomessa (3 %) ja Pohjois-Karjalassa (3 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 30 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 119 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli lähes sama kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2015/02–2016/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 355 361 1,6
– yli vuoden työttömänä olleet 103 122 19,0
Palveluissa yhteensä 126 119 –5,3
– työllistetyt 33 19 –40,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 27 24 –12,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 13 7,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 53 63 17,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 56 60 6,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tie_001_fi.html