Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Arbetskraftsundersökning 2015, december

2015
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar