Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 099 4 108 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 637 2 617 -20 -0,8
- sysselsatta 2 422 2 402 -20 -0,8
- arbetslösa 215 216 0 0,2
Ej i arbetskraften 1 462 1 490 28 1,9
Män Befolkning totalt 2 055 2 060 5 0,3
Arbetskraft totalt 1 364 1 364 0 0,0
- sysselsatta 1 246 1 239 -7 -0,6
- arbetslösa 118 125 7 6,1
Ej i arbetskraften 690 696 6 0,8
Kvinnor Befolkning totalt 2 045 2 048 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 273 1 253 -20 -1,5
- sysselsatta 1 176 1 163 -13 -1,1
- arbetslösa 97 90 -7 -6,9
Ej i arbetskraften 772 795 23 2,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_002_sv.html