Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/10 - 2015/10

  År/Månad Förändring
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,6 68,4 0,8
Män 68,2 68,0 -0,1
Kvinnor 67,0 68,7 1,7
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,3 8,7 0,4
Män 9,7 9,1 -0,6
Kvinnor 6,9 8,4 1,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,4 65,3 0,9
Män 67,0 66,5 -0,5
Kvinnor 61,8 64,2 2,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/10 - 2015/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/10/tyti_2015_10_2015-11-24_tau_001_sv.html