Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Arbetskraftsundersökning 2014, augusti

2014
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar