Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.4.2014

Sysselsättningen försämrades år 2013

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 2 457 000 år 2013, dvs. 27 000 färre än år 2012. Antalet arbetslösa ökade med 12 000 personer från året innan. År 2013 var i genomsnitt 219 000 personer arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,2 procent år 2013, medan det var 7,7 procent år 2012.

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1993–2013, 15–74-åringar, %

Det relativa arbetslöshetstalet efter kön åren 1993–2013, 15–74-åringar, %

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 2 457 000 år 2013, dvs. 27 000 färre än år 2012. Till skillnad från de två tidigare åren försvagades också kvinnornas sysselsättning från år 2012 till år 2013. Antalet sysselsatta kvinnor och män minskade med 11 000 resp. 16 000 personer jämfört med år 2012.

År 2013 var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 68,5 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 69,2 procent för män och 67,8 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för män minskade med 0,6 procentenheter och för kvinnor med 0,3 procentenheter från år 2012.

Däremot ökade antalet arbetslösa med 12 000 personer år 2013 från året innan. År 2013 var i genomsnitt 219 000 personer arbetslösa, av dem var 122 000 män och 97 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män och kvinnor ökade nästan lika mycket.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,2 procent år 2013, medan det var 7,7 procent år 2012. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent för män och 7,5 procent för kvinnor.

År 2013 fanns det utöver de arbetslösa 124 000 personer utanför arbetskraften, s.k. dolt arbetslösa, som önskat och kunnat ta emot arbete, även om de inte aktivt sökt arbete. Antalet dolt arbetslösa ökade med 11 000 personer jämfört med år 2012

Länkar

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats: http://pxweb1.stat.fi/Database/StatFin/tym/tyti/tyti_sv.asp .

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 1.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tie_001_sv.html