Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema 1)      
Sukupuolet yhteensä Työlliset 36,9 40,0 19,4
Palkansaajat yhteensä 36,3 39,0 19,9
- ylemmät toimihenkilöt 37,6 39,3 18,8
- alemmat toimihenkilöt 35,3 38,3 20,9
- työntekijät 36,3 39,5 18,9
Yrittäjät yhteensä 41,1 46,9 16,9
Miehet Työlliset 39,0 41,3 18,2
Palkansaajat yhteensä 38,1 39,9 18,5
- ylemmät toimihenkilöt 38,7 40,1 16,3
- alemmat toimihenkilöt 37,4 39,4 18,9
- työntekijät 38,0 40,0 19,2
Yrittäjät yhteensä 43,2 48,1 17,6
Naiset Työlliset 34,8 38,5 20,0
Palkansaajat yhteensä 34,6 38,0 20,5
- ylemmät toimihenkilöt 36,4 38,4 20,3
- alemmat toimihenkilöt 34,5 37,8 21,4
- työntekijät 32,5 38,0 18,6
Yrittäjät yhteensä 36,6 44,0 15,9
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_047_fi.html