Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2009 - 2013, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2009 2010 2011 2012 2013
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 958 480 3 998 202 4 034 472 4 040 428 3 963 673
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 244 881 239 595 233 863 229 203 219 526
C Teollisuus 10-33 609 548 605 608 610 372 604 076 594 177
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 44 545 43 790 39 843 41 928 44 465
F Rakentaminen 41-43 308 647 313 071 322 037 317 660 312 902
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 481 074 491 025 493 132 484 868 475 349
H Kuljetus ja varastointi 49-53 262 074 271 315 255 672 250 410 241 312
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132 593 130 436 132 721 136 635 135 222
J Informaatio ja viestintä 58-63 151 408 158 315 164 163 168 317 165 765
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 114 033 112 755 121 590 120 331 116 556
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 234 407 240 980 250 157 266 686 266 600
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 154 666 155 388 152 846 160 565 152 788
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 186 211 184 467 184 604 177 734 172 940
P Koulutus 85 225 378 245 674 246 651 237 982 244 102
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 588 168 576 958 598 331 612 104 598 518
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 76 571 80 689 85 609 86 202 86 667
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128 914 129 994 124 654 128 921 120 565

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2009 - 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_018_fi.html