Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.10.2013

Syyskuun työttömyysaste 7,6 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 syyskuussa 199 000, mikä oli 12 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,6 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 7,1 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kolmannella vuosineljänneksellä (heinä-syyskuussa) työttömyysaste säilyi 7,1 prosentissa vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/09

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/09

Työllisiä oli vuoden 2013 syyskuussa 2 418 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 32 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 12 000 ja naisia 20 000 vähemmän kuin vuoden 2012 syyskuussa. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä väheni edellisvuoden syyskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 67,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden syyskuusta 0,6 prosenttiyksikköä 68,1 prosenttiin ja naisten 1,0 prosenttiyksikköä 66,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 syyskuussa 199 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 85 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 7,6 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 6,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,1 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli syyskuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 221 000 ja työttömiä 48 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 269 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 17,9 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,3 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/09 – 2013/09 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/09 2013/09 2012/09 - 2013/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 077 4 088 0,3
Työvoima yhteensä 2 637 2 617 –0,8
Työlliset 2 451 2 418 –1,3
– palkansaajat 2 103 2 079 –1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 348 339 –2,5
Työttömät 187 199 6,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 440 1 472 2,2
– piilotyöttömät  120 131 8,7
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,1 67,3 –0,8
Työttömyysaste 7,1 7,6 0,5
Työvoimaosuus 64,7 64,0 –0,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 490 000 henkeä, mikä oli 39 000 vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten koulutuksen ja väheni teollisuuden toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli 1,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 191 000 henkeä eli hieman vähemmän kuin vuoden 2012 heinä-syyskuussa. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen työttömyysaste säilyi 7,1 prosentissa vuoden 2012 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 1 406 000 henkeä. Määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 52 000 hengellä, joista miehiä oli 15 000 ja naisia 37 000. Eniten työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä, 28 000 hengellä. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 123 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2012/III – 2013/III Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 721 2 681 –1,5
Työlliset yhteensä 2 529 2 490 –1,5
Työttömät yhteensä 193 191 –1,1
– miehet 101 104 2,3
– naiset 91 87 –4,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 354 1 406 3,8
– piilotyöttömät  116 123 5,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun 2013 lopussa kaikkiaan 285 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden syyskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Syyskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 17 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 114 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,3 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Muutokset 2012/09 – 2013/09 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/09 2013/09 2012/09 - 2013/09
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 241 285 18,0
– yli vuoden työttömänä olleet 61 77 26,5
Palveluissa yhteensä 108 114 4,9
– työllistetyt 30 35 14,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 30 6,0
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 10 –17,2
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 38 3,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 35 –3,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (600,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tie_001_fi.html