Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/III 2013/III 2012/III - 2013/III 2012/III - 2013/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 788,5 778,7 -9,8 -1,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,6 19,7 0,2 0,9
Maatalous 01 10,1 9,7 -0,3 -3,3
C Teollisuus 10-33 126,2 124,9 -1,3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,3 17,4 -0,9 -5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,0 18,5 -1,5 -7,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,8 17,0 -1,8 -9,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,0 20,5 0,5 2,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,0 41,3 2,3 5,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,2 10,2 0,1 0,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,1 10,6 1,5 16,5
F Rakentaminen 41-43 57,2 57,8 0,6 1,0
Talonrakentaminen 41 19,8 19,5 -0,2 -1,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 28,6 29,5 0,9 3,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 98,2 97,0 -1,2 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,0 13,7 -1,3 -8,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 30,6 31,9 1,3 4,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,6 51,4 -1,2 -2,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 47,7 48,9 1,2 2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 30,2 32,0 1,8 6,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,4 16,9 -0,6 -3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,4 26,1 -3,3 -11,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 33,0 31,9 -1,1 -3,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 24,4 20,8 -3,7 -15,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 47,0 45,6 -1,4 -3,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,0 19,4 -0,7 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 34,8 31,7 -3,1 -8,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,1 18,9 -1,2 -6,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 38,7 37,1 -1,5 -3,9
P Koulutus 85 43,7 49,8 6,1 13,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 134,9 135,3 0,4 0,3
Terveyspalvelut 86 63,8 65,0 1,1 1,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,6 33,3 0,7 2,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 38,4 37,0 -1,4 -3,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,8 17,3 1,5 9,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 25,4 20,3 -5,1 -20,0
X Toimiala tuntematon 00 3,4 3,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2013, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/III - 2013/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/09/tyti_2013_09_2013-10-22_tau_035_fi.html