Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Publicerad: 20.8.2013

Antalet sysselsatta 43 000 färre och antalet arbetslösa 10 000 färre än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 43 000 färre och antalet personer utanför arbetskraften 64 000 fler i juli 2013 än i juli året innan. Det svaga arbetsmarknadsläget uppmuntrar inte till aktiv arbetssökning. Detta syns också som en ökning i antalet personer utanför arbetskraften. Antalet arbetslösa uppgick i juli 2013 till 183 000, dvs. 10 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent, medan det var 6,9 procent i juli året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/07

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/07

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2013 till 2 567 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 43 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 och antalet sysselsatta kvinnor 35 000 färre än i juli 2012. Antalet sysselsatta minskade klart inom den privata sektorn jämfört med juli 2012.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 71,7 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 73,7 procent från juli året innan och för kvinnor med 1,8 procentenheter till 69,6 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2013 till 183 000 (felmarginal ±16 000), dvs. 10 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 99 000 män och 84 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 6,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent för män och 6,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 656 000. Av dem var 356 000 sysselsatta och 40 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 396 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 10,1 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick till 1 337 000 i juli 2013, dvs. 64 000 fler än i juli året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa .

Förändringar i sysselsättningen 2012/07 – 2013/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/07 2013/07 2012/07 - 2013/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 075 4 086 0,3
Arbetskraft totalt 2 802 2 749 –1,9
Sysselsatta 2 610 2 567 –1,7
– löntagare 2 270 2 242 –1,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 340 325 –4,3
Arbetslösa 192 183 –5,0
Ej i arbetskraften 1 273 1 337 5,1
– dolt arbetslösa 115 122 6,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 72,7 71,7 –1,0
Relativt arbetslöshetstal 6,9 6,6 –0,2
Relativt arbetskraftstal 68,8 67,3 –1,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 319 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 43 000 fler än i juli året innan.

Arbetslösheten ökade från juli året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Nyland (21 %), Birkaland (20 %) och Norra Österbotten (18 %) samt i Kajanaland (18 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 18 000, vilket var 7 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 92 000 personer, dvs. lika många som i juli året innan. Servicen omfattade 3,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 47 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 7 000 fler än i juli året innan. I juli anmäldes 30 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 färre än i juli året innan.

Förändringar 2012/07 – 2013/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/07 2013/07 2012/07 - 2013/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 276 319 15,5
– arbetslösa längre än ett år 63 76 20,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 92 92 0,3
– sysselsatta 29 32 8,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 21 5,0
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 10 8 –20,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 33 31 –3,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 31 30 –4,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Kvalitetsbeskrivning

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (448,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/07/tyti_2013_07_2013-08-20_tie_001_sv.html