Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Arbetskraftsundersökning 2013, juli

2013
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar