Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.7.2013

Kesäkuun työttömyysaste 7,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 217 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,9 prosenttia. Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/06

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/06

Työllisiä oli vuoden 2013 kesäkuussa 2 578 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten miesten ja naisten määrä oli pysynyt lähes ennallaan vuoden 2012 kesäkuuhun verrattuna. Yrittäjien määrä väheni ja palkansaajien määrä kasvoi edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,1 prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste kasvoi edellisen vuoden kesäkuusta 0,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten 0,5 prosenttiyksikköä 70,4 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 kesäkuussa 217 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 115 000 ja naisia 101 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 7,8 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,9 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 657 000. Heistä työllisiä oli 363 000 ja työttömiä 88 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 451 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 19,6 prosenttia, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 13,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2012/06 – 2013/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/06 2013/06 2012/06 - 2013/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 074 4 086 0,3
Työvoima yhteensä 2 803 2 795 –0,3
Työlliset 2 581 2 578 –0,1
– palkansaajat 2 235 2 262 1,2
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 346 316 –8,5
Työttömät 223 217 –2,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 271 1 291 1,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,7 72,1 0,4
Työttömyysaste 7,9 7,8 –0,2
Työvoimaosuus 68,8 68,4 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 506 000 henkeä, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten vähittäiskaupassa ja väheni terveyspalveluissa.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä keskimäärin 252 000 henkeä, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2012 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2013 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2012/II – 2013/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 762 2 758 –0,2
Työlliset yhteensä 2 524 2 506 –0,7
Työttömät yhteensä 238 252 5,8
– miehet 134 144 7,4
– naiset 104 108 3,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2013 lopussa kaikkiaan 302 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 43 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden kesäkuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Pirkanmaalla (22 %), Uudellamaalla (21 %) sekä Pohjois-Pohjanmaalla (20 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 99 000 henkilöä, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2012/06 – 2013/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/06 2013/06 2012/06 - 2013/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 259 302 16,5
– yli vuoden työttömänä olleet 61 73 19,1
Palveluissa yhteensä 100 99 –0,9
– työllistetyt 31 33 4,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 23 3,6
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 12 10 –19,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 34 34 –2,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 30 –14,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Irja Blomqvist

Julkaisu pdf-muodossa (594,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tie_001_fi.html