Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 850,5 859,8 9,3 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,2 20,9 2,7 14,9
Maatalous 01 8,9 10,6 1,7 19,6
C Teollisuus 10-33 144,3 143,1 -1,2 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,7 18,1 -1,6 -8,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,3 22,0 0,8 3,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,4 21,1 -0,2 -1,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,4 22,9 0,5 2,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,7 46,8 -1,9 -3,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,8 12,1 1,3 11,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,7 10,5 0,8 8,4
F Rakentaminen 41-43 58,7 59,2 0,5 0,9
Talonrakentaminen 41 21,7 22,0 0,3 1,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 27,8 29,5 1,6 5,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 103,8 106,0 2,3 2,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,6 15,1 -2,4 -13,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,7 37,1 1,4 3,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 50,5 53,8 3,3 6,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 47,5 46,7 -0,8 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 28,9 29,5 0,6 2,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,6 17,3 -1,4 -7,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,3 29,3 0,0 -0,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,8 38,4 0,6 1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,3 27,2 0,9 3,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,6 54,8 3,2 6,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,3 22,5 0,1 0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 34,7 35,1 0,3 0,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,7 21,1 -0,6 -2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,8 45,5 -0,3 -0,6
P Koulutus 85 55,8 55,8 0,1 0,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 144,8 142,2 -2,7 -1,9
Terveyspalvelut 86 67,6 63,8 -3,8 -5,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,3 33,4 1,2 3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,0 44,9 -0,1 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,5 16,7 1,3 8,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 24,3 1,5 6,4
X Toimiala tuntematon 00 3,9 4,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Irja Blomqvist


Päivitetty 23.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2013, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_035_fi.html