Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 185 2 174 -11 -0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 44 7 19,4
Maatalous 01 16 22 6 34,1
C Teollisuus 10-33 344 337 -7 -1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 44 -2 -4,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 53 2 3,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 51 0 0,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 54 0 0,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 115 106 -9 -7,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 29 2 5,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 26 2 8,4
F Rakentaminen 41-43 134 136 3 2,2
Talonrakentaminen 41 51 50 -1 -2,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 63 69 6 9,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 268 275 7 2,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 39 37 -2 -6,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 83 83 -0 -0,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 146 155 10 6,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 118 120 2 2,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 67 70 4 5,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 49 -2 -3,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 79 -0 -0,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 92 -0 -0,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 66 -2 -2,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 126 131 5 4,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 54 0 0,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 91 87 -4 -4,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 57 52 -5 -8,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 -1 -1,0
P Koulutus 85 175 164 -11 -6,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 394 379 -15 -3,7
Terveyspalvelut 86 183 171 -12 -6,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 88 2 2,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 121 -5 -3,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 47 3 5,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 64 -1 -0,9
X Toimiala tuntematon 00 10 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Irja Blomqvist


Päivitetty 23.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2013, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_034_fi.html