Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2012/II 2013/II 2012/II - 2013/II 2012/II - 2013/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1022,0 1024,3 2,3 0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 63,6 62,6 -1,0 -1,5
Maatalous 01 49,3 48,1 -1,2 -2,4
C Teollisuus 10-33 158,0 154,9 -3,1 -1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 22,7 19,9 -2,9 -12,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,7 23,5 -0,2 -0,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,0 21,6 -0,4 -1,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,6 25,8 0,2 0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,7 48,2 -1,6 -3,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,3 16,0 1,7 12,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,9 10,6 0,7 7,5
F Rakentaminen 41-43 79,3 79,5 0,3 0,3
Talonrakentaminen 41 29,6 29,8 0,2 0,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 40,4 41,7 1,3 3,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 124,2 125,7 1,4 1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 22,1 19,0 -3,0 -13,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 40,8 41,7 0,9 2,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 61,3 64,9 3,6 5,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,1 58,6 -1,5 -2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,8 40,5 -0,3 -0,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,3 18,1 -1,2 -6,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 36,1 36,8 0,7 1,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,2 41,6 0,4 1,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,7 29,4 -0,3 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 67,9 70,2 2,3 3,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 25,7 26,4 0,7 2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 40,5 40,8 0,3 0,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 25,8 25,5 -0,3 -1,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,8 45,6 -0,3 -0,6
P Koulutus 85 57,3 57,1 -0,1 -0,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 151,8 150,1 -1,7 -1,1
Terveyspalvelut 86 72,2 68,5 -3,7 -5,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,1 34,6 1,5 4,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,6 47,1 0,4 0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,8 22,7 2,0 9,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,5 33,2 1,7 5,5
X Toimiala tuntematon 00 4,3 4,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Irja Blomqvist


Päivitetty 23.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2013, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2012/II - 2013/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/06/tyti_2013_06_2013-07-23_tau_029_fi.html