Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Publicerad: 23.10.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för september 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2012 till 187 000, vilket var 7 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, medan det var 6,9 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 10 000 fler än i september året innan. Under årets tredje kvartal (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, vilket var 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period år 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/09

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/09

Antalet sysselsatta uppgick i september 2012 till 2 451 000, dvs. 10 000 fler än året innan (felmarginal ±32 000). Både antalet sysselsatta män och antalet sysselsatta kvinnor var 5 000 fler än i september 2011. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 68,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,4 procentenheter till 67,5 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,2 procentenheter till 68,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2012 till 187 000, vilket var 7 000 fler än i september året innan (felmarginal ±16 000). Av de arbetslösa var 102 000 män och 85 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,1 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar var i september 17 procent, vilket var 0,2 procentenheter högre än i september året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 19,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/09–2012/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/09 2012/09 2011/09 - 2012/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 062 4 077 0,4
Arbetskraft totalt 2 621 2 637 0,6
Sysselsatta 2 440 2 451 0,4
– löntagare 2 102 2 103 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 338 348 2,9
Arbetslösa 180 187 3,6
Ej i arbetskraften 1 441 1 440 –0,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,8 68,1 0,3
Relativt arbetslöshetstal 6,9 7,1 0,2
Relativt arbetskraftstal 64,5 64,7 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet år 2012

Under tredje kvartalet (juli–september) 2012 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 529 000 personer, dvs. 15 000 fler än under motsvarande period år 2011. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen Vård och omsorg, sociala tjänster, och minskade inom Tillverkning.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 193 000 personer under tredje kvartalet 2012, dvs. 10 000 fler än under juli–september 2011. Under årets tredje kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än under motsvarande period 2011.

Antalet arbetade timmar under tredje kvartalet 2012 var ungefär samma som året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2011/III – 2012/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 697 2 721 0,9
Sysselsatta totalt 2 514 2 529 0,6
Arbetslösa totalt 183 193 5,2
– män 101 101 0,7
– kvinnor 83 91 10,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 240 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 16 000 fler än i september året innan.

Arbetslösheten ökade från september året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Norra Österbotten (13 %), Södra Savolax (11 %) och Norra Karelen (10 %) samt på Åland (18 %). I slutet av september var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 108 000 i slutet av september, dvs. 5 000 färre än i september i fjol. Åtgärderna gällde 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 fler än i september året innan. I september anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i september året innan.

Förändringar 2011/09– 2012/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/09 2012/09 2011/09 - 2012/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 224 240 7,0
– arbetslösa längre än ett år 56 62 9,3
Åtgärder sammanlagt 113 108 –4,2
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 30 –14,9
– i arbetskraftsutbildning 30 28 –5,1
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 20 2,2
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 28 30 6,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 42 36 –14,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Den säsongrensade trenden hjälper tolka variationer i arbetslöshet och sysselsättning (på finska)

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tie_001_sv.html