Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 791,3 788,5 -2,8 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 19,7 19,6 -0,2 -0,9
Jordbruk 01 10,2 10,1 -0,1 -1,3
C Tillverkning 10-33 130,2 126,2 -4,0 -3,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,2 18,3 1,1 6,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,5 20,0 -1,6 -7,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,9 18,8 0,9 4,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,0 20,0 -2,0 -9,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,0 39,0 -3,1 -7,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 9,5 10,2 0,7 7,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,2 9,1 -0,1 -1,1
F Byggverksamhet 41-43 61,4 57,2 -4,1 -6,8
Byggande av hus 41 22,5 19,8 -2,7 -12,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,4 28,6 -1,8 -5,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,3 98,2 0,9 0,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,2 15,0 1,8 13,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 33,0 30,6 -2,4 -7,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,1 52,6 1,4 2,8
H Transport och magasinering 49-53 45,4 47,7 2,2 4,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 27,5 30,2 2,7 9,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,9 17,4 -0,5 -2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,0 29,4 1,5 5,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 31,8 33,0 1,2 3,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 24,5 24,4 -0,1 -0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 43,7 47,0 3,4 7,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 19,3 20,0 0,8 4,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,4 34,8 2,4 7,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,7 20,1 -0,6 -2,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,8 38,7 -4,2 -9,8
P Utbildning 85 47,5 43,7 -3,8 -7,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 133,0 134,9 1,8 1,4
Hälso- och sjukvård 86 62,5 63,8 1,4 2,2
Vård och omsorg med boende 87 32,1 32,6 0,5 1,5
Öppna sociala insatser 88 38,4 38,4 0,0 -0,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 16,0 15,8 -0,2 -1,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,0 25,4 1,4 5,7
X Näringsgrenen okänd 00 4,3 3,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2011/III - 2012/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_035_sv.html