Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 791,3 788,5 -2,8 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,7 19,6 -0,2 -0,9
Maatalous 01 10,2 10,1 -0,1 -1,3
C Teollisuus 10-33 130,2 126,2 -4,0 -3,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,2 18,3 1,1 6,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,5 20,0 -1,6 -7,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,9 18,8 0,9 4,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,0 20,0 -2,0 -9,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,0 39,0 -3,1 -7,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 9,5 10,2 0,7 7,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,2 9,1 -0,1 -1,1
F Rakentaminen 41-43 61,4 57,2 -4,1 -6,8
Talonrakentaminen 41 22,5 19,8 -2,7 -12,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 30,4 28,6 -1,8 -5,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,3 98,2 0,9 0,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,2 15,0 1,8 13,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 33,0 30,6 -2,4 -7,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 51,1 52,6 1,4 2,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 45,4 47,7 2,2 4,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 27,5 30,2 2,7 9,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,9 17,4 -0,5 -2,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 28,0 29,4 1,5 5,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 31,8 33,0 1,2 3,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 24,5 24,4 -0,1 -0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 43,7 47,0 3,4 7,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 19,3 20,0 0,8 4,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,4 34,8 2,4 7,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,7 20,1 -0,6 -2,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,8 38,7 -4,2 -9,8
P Koulutus 85 47,5 43,7 -3,8 -7,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 133,0 134,9 1,8 1,4
Terveyspalvelut 86 62,5 63,8 1,4 2,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,1 32,6 0,5 1,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 38,4 38,4 0,0 -0,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,0 15,8 -0,2 -1,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,0 25,4 1,4 5,7
X Toimiala tuntematon 00 4,3 3,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2012, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_035_fi.html