Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/III - 2012/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 514 2 529 15 0,6
15-64 2 469 2 475 7 0,3
15-24 289 300 11 3,8
25-34 539 529 -10 -1,8
35-44 563 561 -2 -0,4
45-54 630 631 1 0,1
55-64 448 454 6 1,4
Män 15-74 1 297 1 302 5 0,4
15-64 1 269 1 268 -1 -0,1
15-24 139 148 9 6,6
25-34 297 291 -6 -1,9
35-44 297 298 1 0,3
45-54 317 316 -1 -0,2
55-64 220 215 -5 -2,1
Kvinnor 15-74 1 217 1 227 10 0,8
15-64 1 200 1 207 7 0,6
15-24 150 152 2 1,2
25-34 242 238 -4 -1,6
35-44 266 263 -3 -1,1
45-54 314 315 1 0,5
55-64 228 239 11 4,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2011/III - 2012/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_024_sv.html