Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 079 2 095 16 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 36 33 -2 -6,4
Jordbruk 01 14 13 -1 -7,5
C Tillverkning 10-33 327 325 -1 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 41 -4 -8,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 52 52 1 1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 45 1 1,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 50 -3 -5,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 108 111 3 2,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 26 1 5,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 25 3 13,8
F Byggverksamhet 41-43 122 124 2 1,8
Byggande av hus 41 45 43 -2 -3,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 60 64 3 5,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 247 245 -2 -0,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 30 35 5 17,6
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 82 78 -4 -5,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 136 132 -3 -2,3
H Transport och magasinering 49-53 126 121 -5 -4,3
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 76 68 -8 -11,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 53 3 5,9
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 70 67 -2 -3,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 87 95 7 8,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 69 2 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 119 118 -1 -0,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 50 50 0 0,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 83 87 4 4,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 51 53 2 3,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 112 111 -1 -1,3
P Utbildning 85 187 174 -13 -6,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 360 388 28 7,9
Hälso- och sjukvård 86 165 179 14 8,7
Vård och omsorg med boende 87 74 81 7 8,7
Öppna sociala insatser 88 121 129 8 6,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 44 44 0 0,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 59 56 -3 -5,4
X Näringsgrenen okänd 00 10 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2011/I - 2012/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_034_sv.html