Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II

  År/Kvartal Förändring
2010/II 2010/I 2009/II 2010/II - 2009/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent (%)
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 858,0 833,7 827,6 3,7
01-09 20,5 17,3 19,2 7,2
Jordbruk 01 10,0 7,8 11,3 -11,5
C Tillverkning 10-33 147,4 140,4 139,6 5,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,0 15,4 17,4 3,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 23,2 20,3 21,0 10,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 22,6 20,8 20,0 13,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,7 22,9 20,6 15,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,4 49,4 46,9 3,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 11,5 11,7 13,8 -17,0
D-E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,5 11,1 11,1 12,4
F Byggverksamhet 41-43 58,1 50,3 58,1 -0,1
Byggande av hus 41 20,1 16,1 18,8 6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 28,7 26,3 29,0 -1,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 104,5 99,3 99,3 5,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,2 14,5 12,9 18,2
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 35,4 35,5 34,3 3,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 53,8 49,4 52,1 3,3
H Transport och magasinering 49-53 55,2 53,2 53,2 3,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,5 34,4 33,7 2,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 20,7 18,8 19,4 6,4
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 27,1 24,2 27,0 0,3
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 35,5 37,9 34,9 1,7
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 26,8 26,3 27,2 -1,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 51,1 49,8 45,5 12,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 20,9 21,3 20,8 0,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 32,7 32,3 32,8 -0,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,0 19,7 20,1 -0,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 45,4 46,6 43,4 4,6
P Utbildning 85 59,3 66,2 52,3 13,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 139,1 137,7 139,5 -0,3
Hälso- och sjukvård 86 65,3 65,0 65,6 -0,4
Vård och omsorg med boende 87 30,5 30,8 30,9 -1,3
Öppna sociala insatser 88 43,2 41,9 43,0 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 14,3 14,7 14,7 -2,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,1 22,8 26,0 -7,4
X Näringsgrenen okänd 00 4,5 3,6 3,7 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2010, 10.2 Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2010/II - 2009/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/06/tyti_2010_06_2010-07-27_tau_035_sv.html