Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.3.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för februari 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 42 000 fler i februari år 2010 än i februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet ökade med 1,6 procentenheter till 9,2 procent från året innan. Antalet sysselsatta minskade med 42 000.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/02

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/02

Antalet sysselsatta uppgick i februari år 2010 till 2 399 000, dvs. 42 000 färre än året innan. Jämfört med februari 2008 var minskningen 67 000. Minskningen av antalet sysselsatta var koncentrerad till områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Södra Finland, Sydvästra Finland samt Västra och Inre Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 66,4 procent, dvs. 1,6 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 1,9 procentenheter till 66,3 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,2 procentenheter till 66,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2010 till 242 000, dvs. 42 000 fler än i februari året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 27 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 15 000. Jämfört med februari 2008 var antalet arbetslösa 74 000 fler. Antalet arbetslösa i åldern 15–24 år och 55–64 år ökade relativt sett mest.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent i februari, dvs. 1,6 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i februari 9,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 2,0 procentenheter till 10,1 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,2 procentenheter till 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i februari 25,7 procent, vilket var 5,9 procentenheter större än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 23,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, dvs. 7,3 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Lappland, dvs. 12,7 procent.

Antalet personer som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, var oförändrat. Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften ökade med 21 000.

Obs! Det är skäl att förhålla sig försiktigt till de färskaste siffrorna i trenderna, eftersom de delvis baserar sig på prognoser.

Förändringar i sysselsättningen 2010/02–2009/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/02 2009/02 2010/02 - 2009/02
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 037 4 017 0,5
Arbetskraften totalt 2 641 2 641 0,0
Sysselsatta totalt 2 399 2 441 –1,7
– löntagare 2 064 2 108 –2,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 335 333 0,6
Arbetslösa 242 201 20,7
Utanför arbetskraften totalt 1 397 1 376 1,5
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 66,4 68,0 –1,6
Relativt arbetslöshetstal, % 9,2 7,6 1,6
Arbetskraftsandel, % 65,4 65,8 –0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 287 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 37 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan i områdena för alla andra ELY-centraler utom i Kajanaland (–6 %) och Norra Karelen (–4 %). Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland (31 %), på Åland (27 %), i Nyland (26 %) och i Birkaland (20 %). I slutet av februari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 34 000, vilket var 3 000 fler än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 84 000 i slutet av februari, vilket var 4 000 fler jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften.

Det fanns 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 49 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2010/02 – 2009/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/02 2009/02 2010/02 - 2009/02
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 287 250 14,8
– arbetslösa längre än ett år 51 40 25,2
Åtgärder sammanlagt 84 80 4,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 31 35 –11,4
– i arbetskraftsutbildning 34 30 13,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 16 21,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 49 47 3,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (451,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/02/tyti_2010_02_2010-03-23_tie_001_sv.html