Arbetskraftsundersökning 2009, Familjer och arbete år 2009

2009
Familjer och arbete år 2009
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar