Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.1.2009

Työllisyys joulukuussa samalla tasolla kuin vuosi sitten

Korjaus. Julkistusta korjattu 20.1.2009 klo 11. Korjattu teksti merkitty punaisella: “2 000 vähemmän” oli aiemmin “2 000 enemmän”.

Työllisiä oli vuoden 2008 joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 497 000 eli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin (±29 000). 55–64-vuotiaiden työllisten määrä kasvoi, mutta 15–24-vuotiaiden työllisten määrä väheni. Määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien palkansaajien määrä väheni, kun taas jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä lisääntyi. Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä nuorten, 15–24-vuotiaiden keskuudessa. Työllisten määrä väheni Länsi-Suomen läänissä, muissa lääneissä se hieman kasvoi.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 69,5 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 70,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 70,6 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,4 prosenttia. Nuorten työllisyysaste laski 2,1 prosenttiyksikköä 38,7 prosenttiin.

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 joulukuussa 161 000 joka on 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (±14 000).

Työttömyysaste oli 6,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli joulukuussa 6,6 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 9,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 12,4 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,7 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2008/12 – 2007/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, tuhatta henkeä

  2008/12 2007/12 Muutos, %
2008/12 - 2007/12
15–74-vuotias väestö 4 014 3 991 0,6
Työvoima yhteensä 2 658 2 648 0,4
Työlliset yhteensä 2 497 2 490 0,3
– palkansaajat 2 161 2 176 –0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 336 314 7,2
Työttömät 161 158 1,9
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 355 1 343 0,9
      Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 69,5 69,5 0,1
Työttömyysaste, % 6,1 6,0 0,1
Työvoimaosuus, % 66,2 66,3 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.
     

Työvoimatutkimuksen neljännesvuosi- ja vuositiedot

Seuraavassa on esitetty vuoden 2008 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2008 keskimääräisiä työllisyys- ja työttömyyslukuja. Luvut ovat tarkempia kuin kuukausittaiset tiedot, sillä ne perustuvat suurempaan otokseen. Neljännesvuosittain ja vuosittain julkaistaan työllisyystietoja muun muassa toimialoittain ja maakunnittain, mihin kuukausittainen otoskoko ei riitä. Vuoden 2008 työllisyys- ja työttömyysluvut on päivitetty työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin. Tietokantataulukot sekä tuoreinta kuukautta ja neljännestä koskevat taulukot löytyvät osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 509 000 henkeä eli 24 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien, yrittäjien sekä 55–64-vuotiaiden työllisten määrät lisääntyivät ja 15–24-vuotiaiden sekä osa- ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien palkansaajien määrä väheni vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna. Työttömiä vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 159 000 henkeä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuoden 2007 loka-joulukuussa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lomautettuna oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä noin 14 000 henkilöä. Määrä on kasvanut selvästi loppuvuonna 2008, sillä saman vuoden kolmannella neljänneksellä lomautettuja oli vain noin 4 000 henkilöä. Lomautettujen tilastointitapa on kuvattu artikkelissa: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Vuonna 2008 työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 531 000 henkeä eli 39 000 enemmän kuin vuonna 2007. Loppuvuotta kohti työllisyyden kasvuvauhti hidastui. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla työllisten määrän keskimääräinen lisäys kuukausittain oli 54 000 henkeä ja toisella vuosipuoliskolla se oli 24 000 henkeä.

Työttömiä vuonna 2008 oli keskimäärin 172 000 eli 11 000 vähemmän kuin vuonna 2007. Työttömyysaste vuonna 2008 oli 6,4 prosenttia, kun se vuonna 2007 oli 6,9 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työvoimatoimistoissa (1.1.2009 alkaen työ- ja elinkeinotoimistoja) oli joulukuun 2008 lopussa kaikkiaan 234 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 15 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta kaikkien muiden TE-keskusten alueilla, paitsi Satakunnassa (-0 %). Eniten työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla (15 %), Pohjanmaalla (15 %) ja Pirkanmaalla (12 %). Joulukuun lopussa työvoimatoimistoihin ilmoittautuneita lomautettuja oli 24 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli joulukuun lopussa yhteensä 76 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2008/12 – 2007/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan, tuhatta henkeä

  2008/12 2007/12 Muutos, %
2008/12 - 2007/12
Työttömät työnhakijat 234 219 6,8
– yli vuoden työttömänä olleet 42 48 –12,3
Toimenpiteillä yhteensä 76 77 –1,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 33 5,9
– työvoimakoulutuksessa 26 28 –7,9
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 14 15 –6,3
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 27 29 –6,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.      

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Artikkeli lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/artikkelit/2009/art_2009-01-20_001.html

Työvoimatutkimuksen päivitetyt tietokantataulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html .

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Population and social conditions -aihealueelta.


Lähde: Työvoimatutkimus 2008,joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (552,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.01.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/12/tyti_2008_12_2009-01-20_tie_001_fi.html