Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, mars

Arbetskraftsundersökning 2007, april

2007
april
Offentliggöranden