Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Palkansaajien työoloista aletaan kerätä uutta tietoa

Seuraavan työolotutkimuksen tiedonkeruu ajoittuu syksylle 2018. Tutkimusaineiston pääosa muodostuu laajasta käyntihaastatteluotoksesta, jonka kohteena ovat palkansaajat. Tutkimuksen uusi painopiste tulee olemaan työn digitalisaatio ja sen vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin. Työolotutkimuksen tärkeänä tavoitteena on aina ollut työelämän muutosten ja ilmiöiden yhä parempi tavoittaminen. Tällä teemalla pyrimme vastaamaan tähän tavoitteeseen.

Työolotutkimusta on tehty noin viiden vuoden välein vuodesta 1977 lähtien ja se on ainoa valtakunnallinen tutkimus, jonka avulla voidaan kuvata pitkän aikavälin muutoksia työoloissa.

Tilastokeskuksen työolotutkimukset muodostavat kansainvälisestikin vertaillen poikkeuksellisen pitkän aikasarjan. Aikasarjatietoja on koottu julkaisuun Työolojen muutokset 1977–2013, joka raportoi Työolotutkimuksen tuloksia vuosilta 1977–2013.


Päivitetty 9.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työolot [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2874. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyoolot/tyoolot_2017-03-09_uut_001_fi.html