Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 5.10.2004

Muutosten ennakoitavuus heikentynyt työpaikoilla

Suomalaiset saavat tietoa työtään koskevista muutoksista selvästi heikommin kuin aikaisemmin. Vuonna 1997 vielä 41 prosenttia palkansaajista kertoi saavansa tietoa muutoksista jo suunnitteluvaiheessa, viime vuoden lopulla tietoa saavien osuus oli enää 34 prosenttia. Yksityisestä sektorista on tullut muutosten suhteen kaikkein arvaamattomin.

Suomalaiset ovat hyvin työelämäorientoituneita ja omaan työhönsä voimakkaasti sitoutuneita. Osaaminen ja koulutustaso ovat nousseet nopeasti, samoin palkansaajien työssään kokemat kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Myös mahdollisuudet vaikuttaa työn eri osatekijöihin ovat yleisesti ottaen lisääntyneet, työtahtiin vaikuttamista lukuun ottamatta.

Työolojen myönteisten muutosten ohella monet työtä koskevat uhat ja vaatimukset ovat kuitenkin kasvaneet. Aiempaa useampi palkansaaja kokee työssään kiirettä sekä pelkää muun muassa työuupumusta, ennakoimattomia muutoksia ja väkivallan kohteeksi joutumista työpaikalla.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2003 työolotutkimuksesta.

Tieto työtä koskevista muutoksista
Työolotutkimukset 1977,1984,1990,1997 ja 2003

kuva

Lehdistötiedote

Lähde: Uhkia ja mahdollisuuksia. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Lehto (09) 1734 3223, Hanna Sutela (09) 1734 2907

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 5.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työolot [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2874. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyoolot/2003/tyoolot_2003_2004-10-05_tie_001.html