Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012

Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010. Samtidigt publiceras statistikuppgifterna i databastjänsterna och i samlingspublikationerna enligt den nya klassificeringen. Efter det publiceras yrkesuppgifterna i sysselsättningsstatistiken inte längre enligt den gamla yrkesklassificeringen 2001. Inte heller ändras yrkesuppgifterna från tidigare år för att följa den nya klassificeringen.

 


Senast uppdaterad 28.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/tyokay_2011-09-28_uut_001_sv.html