Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2022

Långtidsarbetslösheten ökade under coronaåret 2020

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet personer som varit arbetslösa utan avbrott i mer än ett år till 91 100 i slutet av år 2020. År 2020 ökade antalet långtidsarbetslösa med 45 procent jämfört med år 2019. Antalet långtidsarbetslösa ökade mest i Nyland, Norra Österbotten och Birkaland. Andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften var störst i Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Mellersta Finland. Ökningen av långtidsarbetslösheten var relativt sett störst bland unga personer, personer med lägre utbildningsnivå och personer med examen inom servicebranscher.

Andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften (18–64-åringar) efter landskap åren 2019 och 2020, %

Andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften (18–64-åringar) efter landskap åren 2019 och 2020, %

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Meri Raijas 029 551 3061, Mikko Toiviainen 029 551 3589, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2022-03-10_tie_001_sv.html