Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Työllisten määrässä suuria alueellisia eroja palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla vuonna 2019
21.10.2021
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla, joiden palkkataso oli yli 4 000 euroa, työskenteli 303 100 henkilöä ja toimialoilla, joiden palkkataso oli alle 3 000 euroa, 333 300 henkilöä vuonna 2019. Palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä asui suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä asui suhteellisesti eniten Kainuussa ja Lapissa ja vähiten Ahvenanmaalla ja Keski-Suomessa.

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/