Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2006

Priset på arbetad timme 23-27 euro

Enligt Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning var priset på en arbetad timme år 2004 i genomsnitt 25,1 euro inom den privata sektorn. Inom förädlingsnäringarna var priset lite högre än inom servicenäringarna (26,3 euro och 24,0 euro). Inom den kommunala sektorn kostade en arbetstimme 22,9 euro. Enligt finansministeriets egna tidigare publicerade undersökning var priset på en arbetstimme 26,5 euro inom staten år 2004. De högre arbetskraftskostnaderna inom den offentliga sektorn förklaras av högre sociala kostnader än inom andra sektorer.

Kostnaden för arbetad timme och arbetade timmar år 2004

Tol 95   Arbetskraftskostnad €/arbetad timme Arbetade timmar/årsv.
C-O Den privata sektorn totalt 25,1 1 620
C-F Privata förädlingsnäringar totalt 26,3 1 623
G-O Privata servicenäringar totalt 24,0 1 618
  Kommuner 22,1 1 540
  Samkommuner 24,8 1 520
  Den kommunala sektorn totalt 22,8 1 530
  Staten* 26,5 1 570

Antalet arbetade timmar är högre inom den privata sektorn än inom den offentliga sektorn. Detta beror delvis på olika semesterkvalifikationsgrunder inom sektorerna. Från år 2000 till år 2004 har det inte skett några väsentliga förändringar i antalet arbetade timmar.

Källa: Arbetskraftskostnadsstatistik 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Jonninen (09) 1734 3581

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2004/tvtutk_2004_2006-09-15_tie_001_sv.html