Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2017

Vähennys Tuloluokka, 1000 euroa
  Tuloluokat yhteensä -10 10-25 25-50 50-75 75-100 100-
Tulonsaajia 4 712 809 895 835 1 550 496 1 668 644 404 035 107 789 86 010
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, 1000 € 24 790 416 1 882 311 10 072 548 8 503 659 2 612 907 833 677 885 314
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 361 984 626 948 1 510 041 1 653 794 385 493 103 327 82 381
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, 1000 € 28 684 116 3 278 217 10 018 905 10 402 957 3 193 641 895 246 895 150
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 453 709 836 433 1 546 909 1 502 295 383 039 102 963 82 070
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, 1000 € 639 800 4 810 66 968 385 259 131 088 29 491 22 184
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 1 966 489 49 225 389 102 1 094 022 300 654 77 034 56 452
Matkakulut, 1000 € 1 519 000 8 320 151 717 932 539 304 246 71 272 50 907
Matkakulut, lkm 780 770 7 450 98 527 466 337 144 730 36 571 27 155
Tulonhankkimisvähennys, 1000 € 2 030 413 221 181 443 261 978 250 263 349 69 751 54 621
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 803 220 347 695 614 328 1 319 393 354 133 93 970 73 701
Yrittäjävähennys, 1000 € 334 952 5 431 46 201 116 249 72 585 34 888 59 599
Yrittäjävähennys, lkm 344 067 25 952 104 188 133 774 48 880 15 959 15 314
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, 1000 € 6 513 505 75 180 588 985 3 314 841 1 448 189 507 374 578 936
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 564 445 266 493 573 517 1 253 301 327 005 82 883 61 246
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, 1000 € 12 338 468 1 558 232 8 668 620 1 990 161 77 515 20 341 23 598
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 568 398 244 114 896 778 404 187 15 890 3 611 3 818
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 57 616 6 900 30 439 16 867 2 358 592 460
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 181 143 19 481 90 564 58 317 8 885 2 207 1 689
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 6 388 069 1 521 434 4 605 682 221 692 22 926 7 064 9 271
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 278 037 244 114 896 778 127 525 5 871 1 685 2 064
Perusvähennys, 1000 € 3 361 183 1 010 980 2 232 826 100 747 9 425 2 938 4 268
Perusvähennys, lkm 2 240 970 602 602 1 440 426 186 041 6 993 2 072 2 836
Opintorahavähennys, 1000 € 179 003 177 563 1 315 89 20 3 12
Opintorahavähennys, lkm 164 084 162 524 1 447 79 17 4 13
Ansiotulovähennys, 1000 € 6 239 445 236 765 1 742 612 3 547 125 622 695 71 085 19 163
Ansiotulovähennys, lkm 2 571 158 167 616 599 806 1 335 555 362 738 90 436 15 007
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, 1000 € 26 141 530 2 182 6 581 4 864 2 713 9 272
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 32 603 1 004 3 901 11 370 8 113 3 649 4 566
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, 1000 € 232 439 6 421 23 342 109 122 53 194 20 296 20 064
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 263 869 8 355 32 659 141 199 53 893 15 677 12 086
Asuntolainan korot, 1000 € 784 712 24 050 120 262 398 559 149 663 45 590 46 587
Asuntolainan korot. lkm 1 250 211 39 070 236 116 648 819 219 166 60 466 46 574
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, 1000 € 353 121 10 823 54 118 179 352 67 348 20 516 20 964
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, lkm 1 249 983 39 062 236 081 648 717 219 110 60 450 46 563
Ensiasunnon korot, 1000 € 121 210 3 706 18 660 73 170 19 638 3 734 2 302
Ensiasunnon korot, lkm 166 226 5 605 27 700 99 408 26 325 4 779 2 409
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, 1000 € 54 545 1 668 8 397 32 926 8 837 1 680 1 036
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, lkm 166 208 5 604 27 699 99 397 26 321 4 779 2 408
Tulonhankkimislainan korot, 1000 € 117 691 3 300 9 966 30 650 23 582 13 122 37 071
Tulonhankkimislainan korot, lkm 121 451 4 454 16 058 46 450 28513 12 072 13 904
Alijäämähyvitys, 1000 € 133 282 5 743 27 654 68 652 21 516 5 442 4 275
Alijäämähyvitys, lkm 1 144 452 45 004 261 008 620 623 164 282 34 430 19 105
Erityinen alijäämähyvitys, 1000 € 46 506 344 4 593 25 249 10 431 3 355 2 534
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 198 954 2 311 24 573 117 491 38 820 9 693 6 066
Invalidivähennys valtionverosta, 1000 € 69 657 14 577 41 783 11 600 1 190 282 224
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 663 949 130 742 389 271 123 776 14 151 3 375 2 634
Elatusvelvollisuusvähennys, 1000 € 3 873 42 302 2 120 959 252 199
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 33 156 415 2 989 18 366 7 822 2 017 1 547
Kotitalousvähennys yhteensä, 1000 € 435 653 1 832 82 171 185 412 82 260 35 317 48 662
Kotitalousvähennys yhteensä, lkm 423 132 3 979 99 946 176 728 76 402 30 523 35 554
Työtulovähennys yhteensä, 1000 € 2 940 316 27 688 632 992 1 794 313 390 499 72 105 22 719
Työtulovähennys yhteensä, lkm 2 549 975 97 533 600 292 1 342 401 363 275 96 861 49 613

Lähde: Veronalaiset tulot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2017, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2017/tvt_2017_2018-12-17_tau_002_fi.html