Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2017 ja 2016

Tulot ja verot 1000 euroa Lukumäärä
Vuosi Vuosi
2017 2016 muutos-% 2017 2016 muutos-%
Valtionveronalaiset tulot 139 217 727 135 739 339 2,6 4 712 809 4 684 797 0,6
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 141 333 444 137 716 429 2,6 4 712 809 4 684 797 0,6
Ansiotulot yhteensä 129 121 116 126 896 931 1,8 4 641 880 4 613 164 0,6
Palkkatulot 85 133 414 83 154 239 2,4 2 821 855 2 784 299 1,3
Rahapalkka päätoimesta 84 649 978 82 662 633 2,4 2 792 527 2 752 461 1,5
Optiovoitot työsuhdeoptioista 315 825 184 332 71,3 15 254 15 541 -1,8
Sairausvakuutuspäivärahat 1 269 010 1 326 786 -4,4 299 874 302 430 -0,8
Työttömyysturvaetuudet 4 629 252 5 092 341 -9,1 676 594 714 843 -5,4
Lapsen kotihoidon tuki 337 609 356 095 -5,2 126 819 130 767 -3,0
Eläketulot 30 975 253 30 048 675 3,1 1 660 916 1 632 676 1,7
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 27 029 142 26 043 430 3,8 1 508 745 1 480 444 1,9
Kansaneläkkeet 2 318 530 2 388 904 -2,9 633 331 641 938 -1,3
Opintorahat 490 109 536 249 -8,6 302 561 309 942 -2,4
Vakuutuspäivärahat 108 875 120 235 -9,4 45 504 48 297 -5,8
Osinkotulot ansiotulona, brutto 742 501 745 620 -0,4 143 794 76 504 88,0
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 556 622 559 063 -0,4 140 305 72 412 93,8
Tulot ulkomailta 831 938 791 372 5,1 376 439 365 043 3,1
Muut ansiotulot 943 683 899 415 4,9 261 217 269 566 -3,1
Maatalouden tulo 794 553 861 405 -7,8 90 812 93 054 -2,4
Elinkeinotulot 2 945 932 3 006 280 -2,0 138 299 135 861 1,8
Tulot yhtymästä 914 376 1 122 500 -18,5 76 511 102 099 -25,1
Pääomatulot yhteensä 10 096 611 8 842 407 14,2 2 532 346 2 558 229 -1,0
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 970 943 3 735 603 6,3 869 180 858 151 1,2
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 435 227 1 440 607 -0,4 661 138 639 517 3,4
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 535 547 2 294 759 10,5 307 537 315 621 -2,6
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 977 172 988 045 -1,1 587 115 563 515 4,2
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 940 735 828 003 13,6 307 486 315 580 -2,6
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 235 217 229 394 2,5 283 677 276 822 2,5
Osuuskunnan ylijäämä pääomatuloa, brutto 156 419 139 921 11,8 1 813 829 1 863 635 -2,7
Osuuskunnan ylijäämä pääomatuloa, veronalainen määrä 44 652 39 617 12,7 1 813 795 1 863 616 -2,7
Vuokratulot 1 706 210 1 637 069 4,2 320 636 309 421 3,6
Luovutusvoitot 4 350 192 3 468 379 25,4 373 396 341 676 9,3
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 36 044 23 058 56,3 48 334 35 542 36,0
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 166 168 144 320 15,1 53 826 50 868 5,8
Metsätalouden pääomatulo 790 014 726 121 8,8 89 078 90 712 -1,8
Muut pääomatulot 661 036 599 426 10,3 149 457 172 524 -13,4
Valtionverot yhteensä 8 351 697 8 245 551 1,3 2 370 680 2 453 701 -3,4
Tulovero ansiotulosta 5 519 263 5 829 726 -5,3 1 412 853 1 526 950 -7,5
Tulovero pääomatulosta 2 825 196 2 409 471 17,3 1 591 996 1 582 401 0,6
Veronkorotus 7 238 6 354 13,9 15 272 13 873 10,1
Kunnallisvero 18 524 715 18 780 733 -1,4 3 853 074 3 860 467 -0,2
Kirkollisvero 881 135 908 460 -3,0 2 716 731 2 759 314 -1,5
Sairaanhoitomaksu 382 694 1 256 819 -69,6 1 772 499 3 854 397 -54,0
Päivärahamaksu 1 304 833 706 313 84,7 2 131 334 2 807 299 -24,1
Yle-vero 489 298 484 569 1,0 3 738 792 3 712 242 0,7
Verot ja maksut yhteensä 29 934 373 30 382 445 -1,5 4 167 358 4 349 279 -4,2
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 6 396 825 5 596 449 14,3 2 514 344 2 488 895 1,0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 109 283 354 105 356 894 3,7 4 710 433 4 681 476 0,6

Lähde: Veronalaiset tulot 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2017, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2017 ja 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2017/tvt_2017_2018-12-17_tau_001_fi.html