Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2016 ja 2015

Tulot ja verot 1000 euroa Lukumäärä
Vuosi Vuosi
2016 2015 muutos-% 2016 2015 muutos-%
Tulonsaajia 4 684 797 4 654 835 0,6 4 684 797 4 654 835 0,6
Ansiotuloja saaneita 4 613 164 4 590 247 0,5 4 613 164 4 590 247 0,5
Pääomatuloja saaneita 2 558 229 2 533 370 1,0 2 558 229 2 533 370 1,0
Valtionveronalaiset tulot 135 739 339 133 825 570 1,4 4 684 797 4 654 835 0,6
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 137 716 429 135 633 236 1,5 4 684 797 4 654 835 0,6
Ansiotulot yhteensä 126 896 931 124 618 345 1,8 4 613 164 4 590 247 0,5
Palkkatulot 83 154 239 81 778 949 1,7 2 784 299 2 777 820 0,2
Rahapalkka päätoimesta 82 662 633 81 289 281 1,7 2 752 461 2 747 055 0,2
Optiovoitot työsuhdeoptioista 184 332 169 573 8,7 15 541 10 211 52,2
Sairausvakuutuspäivärahat 1 326 786 1 396 945 -5,0 302 430 314 832 -3,9
Työttömyysturvaetuudet 5 092 341 5 158 357 -1,3 714 843 716 552 -0,2
Lapsen kotihoidon tuki 356 095 372 420 -4,4 130 767 133 823 -2,3
Eläketulot 30 048 675 29 285 332 2,6 1 632 676 1 614 501 1,2
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 26 043 430 25 381 220 2,6 1 480 444 1 461 633 1,3
Kansaneläkkeet 2 388 904 2 413 423 -1,0 641 938 645 474 -0,5
Opintorahat 536 249 530 822 1,0 309 942 315 210 -1,7
Vakuutuspäivärahat 120 235 126 650 -5,1 48 297 49 841 -3,1
Osinkotulot ansiotulona, brutto 745 620 597 433 24,8 76 504 74 301 3,0
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 559 063 448 073 24,8 72 412 70 308 3,0
Tulot ulkomailta 791 372 740 557 6,9 365 043 345 759 5,6
Muut ansiotulot 899 415 814 312 10,5 269 566 264 878 1,8
Maatalouden tulo 861 405 816 907 5,4 93 054 93 781 -0,8
Elinkeinotulot 3 006 280 2 963 330 1,4 135 861 136 166 -0,2
Tulot yhtymästä 1 122 500 1 144 514 -1,9 102 099 102 378 -0,3
Pääomatulot yhteensä 8 842 407 9 207 225 -4,0 2 558 229 2 533 370 1,0
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 735 603 3 430 580 8,9 858 151 863 416 -0,6
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 440 607 1 230 204 17,1 639 517 637 077 0,4
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 294 759 2 200 237 4,3 315 621 323 035 -2,3
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 988 045 837 954 17,9 563 515 561 640 0,3
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 828 003 801 744 3,3 315 580 323 029 -2,3
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 229 394 202 723 13,2 276 822 261 631 5,8
Osuuspääoman korkojen brutto 139 921 98 273 42,4 1 863 635 1 849 589 0,8
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä 39 617 27 708 43,0 1 863 616 1 849 577 0,8
Vuokratulot 1 637 069 1 559 351 5,0 309 421 298 867 3,5
Luovutusvoitot 3 468 379 4 480 083 -22,6 341 676 374 920 -8,9
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 23 058 15 631 47,5 35 542 29 838 19,1
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 144 320 124 368 16,0 50 868 48 027 5,9
Metsätalouden pääomatulo 726 121 687 273 5,7 90 712 86 383 5,0
Muut pääomatulot 599 426 535 794 11,9 172 524 131 704 31,0
Valtionverot yhteensä 8 245 551 8 403 547 -1,9 2 453 701 2 515 575 -2,5
Tulovero ansiotulosta 5 829 726 5 858 227 -0,5 1 526 950 1 606 768 -5,0
Tulovero pääomatulosta 2 409 471 2 537 782 -5,1 1 582 401 1 584 993 -0,2
Veronkorotus 6 354 7 538 -15,7 13 873 16 051 -13,6
Kunnallisvero 18 780 733 18 623 142 0,8 3 860 467 3 866 885 -0,2
Kirkollisvero 908 460 912 001 -0,4 2 759 314 2791 362 -1,1
Sairaanhoitomaksu 1 256 819 1 271 128 -1,1 3 854 397 3 863 032 -0,2
Päivärahamaksu 706 313 665 146 6,2 2 807 299 2 808 237 -0,0
Yle-vero 484 569 502 763 -3,6 3 712 242 4 048 833 -8,3
Verot ja maksut yhteensä 30 382 445 30 377 727 0,0 4 349 279 4 435 839 -2,0
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 5 596 449 5 152 119 8,6 2 488 895 2 485 286 0,1
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 105 356 894 103 447 843 1,8 4 681 476 4 651 665 0,6

Lähde: Veronalaiset tulot 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2016, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2016 ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2016/tvt_2016_2017-12-19_tau_001_fi.html