Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot vuosina 2015 ja 2014

Tiedot 1000 € Lukumäärä
2015 2014 muutos-% 2015 2014 muutos-%
Tulonsaajia 4 654 835 4 627 780 0,6 4 654 835 4 627 780 0,6
Ansiotuloja saaneita 4 590 247 4 570 870 0,4 4 590 247 4 570 870 0,4
Pääomatuloja saaneita 2 533 370 1 424 533 77,8 2 533 370 1 424 533 77,8
Valtionveronalaiset tulot 133 825 570 131 429 838 1,8 4 654 835 4 627 780 0,6
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 135 633 236 133 173 693 1,8 4 654 835 4 627 780 0,6
Ansiotulot yhteensä 124 618 345 122 715 345 1,6 4 590 247 4 570 870 0,4
Palkkatulot 81 778 949 80 950 886 1,0 2 777 820 2 790 907 -0,5
Rahapalkka päätoimesta 81 289 281 80 437 641 1,1 2 747 055 2 756 390 -0,3
Optiovoitot työsuhdeoptioista 169 573 138 212 22,7 10 211 8 953 14,1
Sairausvakuutuspäivärahat 1 396 945 1 379 498 1,3 314 832 312 462 0,8
Työttömyysturvaetuudet 5 158 357 4 839 489 6,6 716 552 685 713 4,5
Lapsen kotihoidon tuki 372 420 387 889 -4,0 133 823 135 992 -1,6
Eläketulot 29 285 332 28 502 288 2,7 1 614 501 1 600 449 0,9
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 25 381 220 24 634 482 3,0 1 461 633 1 445 954 1,1
Kansaneläkkeet 2 413 423 2 461 330 -1,9 645 474 655 201 -1,5
Opintorahat 530 822 514 880 3,1 315 210 314 206 0,3
Vakuutuspäivärahat 126 650 142 208 -10,9 49 841 53 856 -7,5
Osinkotulot ansiotulona, brutto 597 433 531 446 12,4 74 301 55 151 34,7
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 448 073 398 366 12,5 70 308 51 164 37,4
Tulot ulkomailta 740 557 672 338 10,1 345 759 337 980 2,3
Muut ansiotulot 814 312 774 250 5,2 264 878 258 378 2,5
Maatalouden tulo 816 907 991 857 -17,6 93 781 97 340 -3,7
Elinkeinotulot 2 963 330 2 931 047 1,1 136 166 137 444 -0,9
Tulot yhtymästä 1 144 514 1 213 806 -5,7 102 378 105 777 -3,2
Pääomatulot yhteensä 9 207 225 8 714 493 5,7 2 533 370 1 424 533 77,8
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 430 580 3 324 285 3,2 863 416 899 663 -4,0
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 230 204 1 292 691 -4,8 637 077 670 853 -5,0
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 200 237 2 031 450 8,3 323 035 330 652 -2,3
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 837 954 932 254 -10,1 561 640 596 666 -5,9
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 801744 717 035 11,8 323 029 330 621 -2,3
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 202 723 162 074 25,1 261 631 259 789 0,7
Osuuspääoman korkojen brutto 98 273 118 346 -17,0 1 849 589 1 828 229 1,2
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä 27 708 19 077 45,2 1 849 577 20 900 8749,7
Vuokratulot 1 559 351 1 479 433 5,4 298 867 285 769 4,6
Luovutusvoitot 4 480 083 4 071 043 10,0 374 920 372 283 0,7
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 15 631 14 970 4,4 29 838 45 141 -33,9
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 124 368 101 799 22,2 48 027 45 183 6,3
Metsätalouden pääomatulo 687 273 770 163 -10,8 86 383 94 724 -8,8
Muut pääomatulot 535 794 477 594 12,2 131 704 167 135 -21,2
Valtionverot yhteensä 8 403 547 8 052 038 4,4 2 515 575 2 188 806 14,9
Tulovero ansiotulosta 5 858 227 5 675 150 3,2 1 606 768 1 620 534 -0,8
Tulovero pääomatulosta 2 537 782 2 368 976 7,1 1 584 993 1 058 637 49,7
Veronkorotus 7 538 7 912 -4,7 16 051 15 432 4,0
Kunnallisvero 18 623 142 18 327 347 1,6 3 866 885 3 867 368 -0,0
Kirkollisvero 912 001 925 479 -1,5 2 791 362 2 855 467 -2,2
Sairaanhoitomaksu 1 271 128 1 257 313 1,1 3 863 032 3 864 358 -0,0
Päivärahamaksu 665 146 713 215 -6,7 2 808 237 2 830 841 -0,8
Yle-vero 502 763 499 252 0,7 4 048 833 4 023 954 0,6
Verot ja maksut yhteensä 30 377 727 29 774 645 2,0 4 435 839 4 408 653 0,6
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 5 152 119 4 892 482 5,3 2 485 286 2 505 160 -0,8
Valtionveronalaiset tulot miinus verot 103 447 843 102 153 946 1,3 4 651 665 4 625 845 0,6

Lähde: Veronalaiset tulot 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2015, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot vuosina 2015 ja 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2015/tvt_2015_2016-12-19_tau_001_fi.html