Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2014

  Tuloluokka, 1000 €
  Tuloluokat yhteensä -10 10-25 25-50 50-75 75-100 100-
Tulonsaajia 4 627 780 892 357 1 568 727 1 627 888 370 095 95 621 73 092
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, 1 000 € 22 706 753 1 905 844 10 441 672 7 174 258 1 982 703 603 141 599 136
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 305 868 651 910 1 526 527 1 610 342 354 862 92 055 70 172
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, 1 000 € 25 573 084 3 256 048 9 319 005 9 204 257 2 526 948 659 266 607 559
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 377 241 846 809 1 563 068 1 453 214 352 620 91 697 69 833
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, 1 000 € 643 572 4 637 74 845 398 614 121 524 25 457 18 496
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 2 004 602 50 819 422 522 1 128 781 283 771 69 738 48 971
Matkakulut, 1 000 € 1 594 989 11 339 178 815 992 519 297 116 68 500 46 700
Matkakulut, lkm 815 987 10 877 114 929 492 129 139 919 34 292 23 841
Tulonhankkimisvähennys, 1 000 € 1 664 176 188 782 378 192 808 011 200 027 51 062 38 102
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 767 536 350 716 630 523 1 315 697 325 199 83 173 62 228
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, 1 000 € 4 993 978 57 760 491 330 2 618 668 1 067 192 362 405 396 623
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 551 945 269 960 593 339 1 258 939 302 935 74 254 52 518
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, 1 000 € 12 686 533 1 619 433 9 181 246 1 774 058 71 181 19 675 20 939
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 511 026 255 925 889 322 346 916 12 681 3 071 3 111
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, 1 000 € 61 184 7 839 33 354 16703 2 280 548 460
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 183 617 21 440 93 340 56 656 8 474 2 066 1 641
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, 1 000 € 6 076 190 1582 494 4 312 482 147 220 20 212 6 365 7 419
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 217 053 255 925 889 322 63 803 4 890 1 480 1 633
Perusvähennys 2 927 675 953 244 1 903 058 57 628 8 009 2 491 3 245
Perusvähennys, lkm 1 968 305 538 414 1 346 245 73 724 5 918 1 780 2 224
Opintorahavähennys, 1 000 € 191 806 190 282 1 373 96 28 12 14
Opintorahavähennys, lkm 178 702 177 035 1 539 87 23 7 11
Ansiotulovähennys, 1 000 € 6 258 532 234 997 1 804 746 3 561 852 576 058 63 763 17 117
Ansiotulovähennys, lkm 2 551 775 169 207 618 838 1 335 377 335 002 80 610 12 741
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, 1 000 € 22 042 393 1 838 4 968 3 607 2 997 8 240
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 23 637 807 3 262 8 451 5 640 2 462 3 015
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, 1 000 € 328 907 8 865 35 440 158 819 73 275 26 914 25 594
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 341 434 11 322 47 926 187 234 64 161 17 782 13 009
Asuntolainan korot, 1 000 € 1 054 851 33 263 167 409 546 577 191 698 58 693 57 211
Asuntolainan korot. lkm 1 250 596 40 762 248 145 662 388 204 613 54 411 40 277
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, 1 000 € 791 140 24 947 125 557 409 933 143 774 44 020 42 909
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, lkm 1 250 596 40 762 248 145 662 388 204 613 54 411 40 277
Ensiasunnon korot, 1 000 € 176 873 5 509 29 640 108 527 25 580 4 925 2 693
Ensiasunnon korot, lkm 193 373 6 935 35 567 116 793 26 811 4 955 2 312
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, 1 000 € 132 655 4 131 22 230 81 395 19 185 3 694 2 019
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, lkm 193 373 6 935 35 567 116 793 26 811 4 955 2 312
Opintolainan korot, 1 000 € 27 358 6 659 9 590 9 515 1 247 235 112
Opintolainan korot, lkm 353 224 103 703 121 118 110 090 14 577 2 591 1 145
Tulonhankkimislainan korot, 1 000 € 129 632 3 952 11 650 34 340 25 306 13 970 40 415
Tulonhankkimislainan korot, lkm 112 854 4 689 16 452 44 813 25 158 10 307 11 435
Alijäämähyvitys, 1 000 € 264 843 11 799 52 580 143 850 40 125 9 674 6 814
Alijäämähyvitys, lkm 1 463 751 142618 379 292 721 413 167 484 34 327 18 617
Erityinen alijäämähyvitys, 1 000 €  67 785 791 7 819 36 919 14 506 4 458 3 292
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 270 255 5 565 39 595 159 160 47 732 11 395 6 808
Invalidivähennys valtionverosta, 1 000 € 72 246 15 075 44 117 11 412 1 167 268 208
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 685 832 135 605 409 491 121 242 13 795 3 241 2 458
Elatusvelvollisuusvähennys, 1 000 € 4 509 52 473 2 581 979 239 185
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 38 621 525 4 496 22 217 7 992 1 902 1 489
Kotitalousvähennys yhteensä, 1 000 € 358 523 1 846 70 694 151 379 67 583 29 324 37 697
Kotitalousvähennys yhteensä, lkm 380 541 3 992 92 025 159 911 68 076 26 867 29 670
Työtulovähennys yhteensä, 1 000 € 2 052 859 25 824 450 372 1 271 041 250 705 42 844 12 073
Työtulovähennys yhteensä, lkm 2 540 417 116 429 621 266 1 341 958 335 299 86 365 39 100

Lähde: Veronalaiset tulot 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2014, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2014/tvt_2014_2015-12-17_tau_002_fi.html