Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2013 ja 2014

Tiedot 1000 € Lukumäärä
Vuosi Vuosi
2014 2013 muutos-% 2014 2013 muutos-%
Tulonsaajia 4 627 780 4 594 425 0,7 4 627 780 4 594 425 0,7
Ansiotuloja saaneita 4 570 870 4 541 949 0,6 4 570 870 4 541 949 0,6
Pääomatuloja saaneita 1 424 533 1 244 978 14,4 1 424 533 1 244 978 14,4
Valtionveronalaiset tulot 131 429 838 128 337 874 2,4 4 627 780 4 594 425 0,7
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 133 173 693 130 422 567 2,1 4 627 780 4 594 425 0,7
Ansiotulot yhteensä 122 715 345 120 572 662 1,8 4 570 870 4 541 949 0,6
Palkkatulot 80 950 886 80 531 190 0,5 2 790 907 2 787 213 0,1
Rahapalkka päätoimesta 80 437 641 80 015 261 0,5 2 756 390 2 755 901 0,0
Optiovoitot työsuhdeoptioista 138 212 165 417 -16,4 8 953 11 044 -18,9
Sairausvakuutuspäivärahat 1 379 498 1 362 620 1,2 312 462 313 393 -0,3
Työttömyysturvaetuudet 4 839 489 4 213 419 14,9 685 713 631 056 8.7
Lapsen kotihoidon tuki 387 889 394 569 -1,7 135 992 136 373 -0,3
Eläketulot 28 502 288 27 557 586 3,4 1 600 449 1 599 577 0,1
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 24 634 482 23 558 075 4,6 1 445 954 1 431 981 1,0
Kansaneläkkeet 2 461 330 2 507 575 -1,8 655 201 667 085 -1,8
Opintorahat 514 880 501 796 2,6 314 206 313 937 0,1
Vakuutuspäivärahat 142 208 140 662 1,1 53 856 56 171 -4,1
Osinkotulot ansiotulona, brutto 531 446 557 774 -4,7 55 151 54 549 1,1
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 398 366 390 030 2,1 51 164 50 839 0,6
Tulot ulkomailta 672 338 629 875 6,7 337 980 327 939 3,1
Muut ansiotulot 774 250 713 304 8,5 258 378 243 029 6,3
Maatalouden tulo 991 857 992 729 -0,1 97 340 99 324 -2,0
Elinkeinotulot 2 931 047 2 937 245 -0,2 137 444 137 594 -0,1
Tulot yhtymästä 1 213 806 1 242 734 -2,3 105 777 107 096 -1,2
Pääomatulot yhteensä 8 714 493 7 765 211 12,2 1 424 533 1 244 978 14,4
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 324 285 3 370 698 -1,4 899 663 884 353 1,7
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 292 691 1 138 260 13,6 670 853 633 945 5,8
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 031 450 2 232 438 -9,0 330 652 349 992 -5,5
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 932 254 676 475 37,8 596 666 548 492 8,8
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 717 035 729 512 -1,7 330 621 6 482 5000,6
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 162 074 117 778 37,6 259 789 258 281 0,6
Osuuspääoman korkojen brutto 118 346 87 437 35,4 1 828 229 1 817 199 0,6
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä 19 077 17 419 9,5 20 900 9 975 109,5
Vuokratulot 1479 433 1 417 393 4,4 285 769 277 410 3,0
Luovutusvoitot 4 071 043 3 826 124 6,4 372 283 331 744 12,2
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 14 970 11 572 29,4 45 141 44 146 2,3
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 101 799 80 927 25,8 45 183 41 244 9,6
Metsätalouden pääomatulo 770 163 728 256 5,8 94 724 90 530 4,6
Muut pääomatulot 477 594 450 072 6,1 167 135 174 245 -4,1
Valtionverot yhteensä 8 052 038 7 761 464 3,7 2 188 806 2 118 448 3,3
Tulovero ansiotulosta 5 675 150 5 640 986 0,6 1 620 534 1 623 622 -0,2
Tulovero pääomatulosta 2 368 976 2 113 096 12,1 1 058 637 916 550 15,5
Veronkorotus 7 912 7 382 7,2 15 432 14 407 7,1
Kunnallisvero 18 327 347 17 678 849 3,7 3 867 368 3 834 754 0,9
Kirkollisvero 925 479 915 400 1,1 2 855 467 2 874 674 -0,7
Sairaanhoitomaksu 1 257 313 1 216 727 3,3 3 864 358 3 832 977 0,8
Päivärahamaksu 713 215 627 260 13,7 2 830 841 2 850 975 -0,7
Yle-vero 499 252 486 259 2,7 4 023 954 3 998 923 0,6
Verot ja maksut yhteensä 29 774 645 28 705 657 3,7 4 408 653 4 386 198 0,5
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 4 892 482 4 617 216 6,0 2 505 160 2 523 481 -0,7
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 102 153 946 100 117 989 2,0 4 625 845 4 592 504 0,7

Lähde: Veronalaiset tulot 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2014, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2013 ja 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2014/tvt_2014_2015-12-17_tau_001_fi.html