Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2011

Tuloluokka, 1000 € Tuloluokat yhteensä –10 10–25 25–50 50–75 75–100 100–
Tulonsaajia, lkm 4 548 495 991 184 1 585 891 1 522 745 311 537 77 309 59 829
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, 1000 € 19 815 315 2 372 788 9 174 641 5 839 301 1 532 905 449 120 446 561
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 268 057 766 753 1 569 105 1 498 609 301 184 74 782 57 624
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, 1000 € 23 194 959 3 591 625 7 985 524 8 649 611 2 015 035 496 410 456 754
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 317 470 946 278 1 543 362 1 395 223 300 562 74 605 57 440
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, 1000 € 602 510 5 213 84 942 382 967 96 265 19 196 13 926
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 1 966 544 59 357 468 333 1 101 835 240 809 56 478 39 732
Matkakulut, 1000 € 1 526054 15 434 222 478 964 310 235 966 52 069 35 797
Matkakulut, lkm 820 133 15 222 142 865 495 877 119 355 27 462 19 352
Tulonhankkimisvähennys, 1000 € 1 669 254 213 172 419 174 793 363 170 796 41 482 31 267
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 778 997 394 497 697 340 1 290 741 277 726 67 605 51 088
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, 1000 € 4 185 458 59 595 514 019 2 255 363 805 280 263 843 287 359
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 584 605 310 859 660 549 1 244 546 262 044 62 069 44 538
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, 1000 € 10 803 290 2 054 202 7 786 358 892 116 41 738 13 561 15 315
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 458 771 323 492 884 665 238 222 7 597 2 255 2 540
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 69 275 12 677 38 434 15 280 1 992 490 401
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 209 708 34 515 111 035 53 294 7 575 1 849 1 440
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 5 549 761 1 905 040 3 529 367 89 340 14 625 5 251 6 139
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 198 388 323 492 838 585 29 865 3 736 1 269 1 441
Perusvähennys, 1000 € 1 841 581 887 717 926 568 20 051 3 879 1 468 1 898
Perusvähennys, lkm 1 603 667 639 257 936 110 21 736 3 588 1 307 1 669
Opintorahavähennys, 1000 € 189 705 188 486 1 085 95 12 9 17
Opintorahavähennys, lkm 186 834 185 358 1 370 75 12 7 12
Ansiotulovähennys, 1000 € 6 489 321 278 102 2 096 352 3 552 210 494 975 51 280 16 402
Ansiotulovähennys, lkm 2 578 178 199 319 698 116 1 316 113 288 258 65 546 10 826
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, 1000 € 13 337 340 1 284 3 323 2 272 1 320 4 798
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 17 146 694 2 726 6 415 3 825 1 570 1 916
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, 1000 € 414 699 13 516 56 140 207 469 82 737 28 435 26 402
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 407 264 17 173 72 333 225 896 63 179 16 706 11 977
Asunto- ja opintolainan korot, 1000 € 1 437 021 61 451 258 403 736 754 236 781 71 738 71 894
Asunto- ja opintolainan korot, lkm 1 467 792 140 843 369 811 705 039 175 777 43 904 32 418
Ensiasuntoon kohdistuvat korot, 1000 € 290 735 10 906 56 025 174 813 37 719 7 381 3 892
Ensiasuntoon kohdistuvat korot, lkm 217 380 9557 46 892 128 970 25 443 4 468 2 050
Tulonhankkimislainan korot, 1000 € 149 727 5 582 14 967 40 628 27 391 14 172 46 986
Tulonhankkimislainan korot, lkm 105 444 5 315 18 064 43 755 21 316 7 992 9 002
Alijäämähyvitys, 1000 € 439 964 20 683 89 150 239 407 63 341 15 925 11 459
Alijäämähyvitys, lkm 1 492 935 151 724 409 048 726 088 154 340 32 734 19 001
Erityinen alijäämähyvitys, 1000 € 86 585 1 415 12 164 47 321 16 653 5 051 3 982
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 342 280 9 722 62 465 199 953 50 504 12 077 7 559
Invalidivähennys valtionverosta, 1000 € 74 439 18 589 45 250 9 244 938 236 181
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 705 490 168 288 421 060 99 869 11 329 2 809 2 135
Elatusvelvollisuusvähennys, 1000 € 5 475 130 745 3 221 973 219 187
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 46 999 1 277 6 916 27 549 7 986 1 795 1 476
Kotitalousvähennys, 1000 € 476 402 2 831 94 932 209 031 89 501 35 831 44 276
Kotitalousvähennys, lkm 401 459 6 277 103 245 172 424 68 457 24 911 26 145
Työtulovähennys, 1000 € 1 504 830 31 036 404 252 915 586 135 391 14 404 4 160
Työtulovähennys, lkm 2 559 567 171 490 700 837 1 320 693 288 183 67 062 11 302

Lähde: Veronalaiset tulot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2011, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2011/tvt_2011_2012-12-19_tau_002_fi.html