Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2011 ja 2010

Tiedot 1000 € Lukumäärä
Vuosi Vuosi
2011 2010 Muutos-% 2011 2010 Muutos-%
Tulonsaajia 4 548 495 4 508 954 0,9 4 548 495 4 508 954 0,9
Ansiotuloja saaneita 4 492 287 4 451 791 0,9 4 492 287 4 451 791 0,9
Pääomatuloja saaneita 1 298 830 1 252 571 3,7 1 298 830 1 252 571 3,7
Valtionveronalaiset tulot 120 784 312 115 069 408 5,0 4 548 495 4 508 954 0,9
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 122 996 876 117 111 963 5,0 4 548 495 4 508 954 0,9
Ansiotulot yhteensä 112 989 467 108 161 761 4,5 4 492 287 4 451 791 0,9
Palkkatulot 76 999 324 73 652 426 4,5 2 797 167 2 746 173 1,9
Rahapalkka päätoimesta 76 514 081 72 994 866 4,8 2 768 517 2 723 135 1,7
Optiovoitot työsuhdeoptioista 126 627 110 555 14,5 6 558 5 475 19,8
Sairausvakuutuspäivärahat 1 319 050 1 277 407 3,3 318 958 314 880 1,3
Työttömyysturvaetuudet 3 169 271 3 409 740 -7,1 561 496 626 882 -10,4
Lapsen kotihoidon tuki 380 890 383 166 -0,6 135 312 134 451 0,6
Eläketulot 24 563 466 23 437 302 4,8 1 567 141 1 544 201 1,5
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 20 727 892 19 708 688 5,2 1 399 241 1 380 808 1,3
Kansaneläkkeet 2 425 996 2 360 350 2,8 685 564 693 097 -1,1
Opintorahat 515 360 533 760 -3,5 323 695 330 716 -2,1
Vakuutuspäivärahat 147 554 141 533 4,3 58 193 58 527 -0,6
Osinkotulot ansiotulona, brutto 581 285 501 551 15,9 90 640 62 049 46,1
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 406 523 350 622 15,9 87 427 58 551 49,3
Tulot ulkomailta 531 697 459 385 15,7 329 419 323 073 2,0
Muut ansiotulot 664 268 601 061 10,5 270 390 249 006 8,6
Maatalouden tulo 1 043 574 1 015 664 2,7 106 767 109 674 -2,7
Elinkeinotulot 2 988 637 2 824 054 5,8 138 895 136 894 1,5
Tulot yhtymästä 1 305 790 1 213 102 7,6 110 960 111 285 -0,3
Pääomatulot yhteensä 7 794 845 6 907 648 12,8 1 298 830 1 252 571 3,7
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 560 030 3 110 078 14,5 921 166 932 059 -1,2
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 252 812 1 016 389 23,3 658 278 649 552 1,3
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 307 218 2 093 688 10,2 368 206 388 295 -5,2
Osingot ulkomailta, brutto 152 581 116 525 30.9 262 522 261 774 0,3
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 770 162 629 906 22.3 574 528 562 152 2,2
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 706 682 568 909 24.2 4 036 3 747 7,7
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 104 030 79 805 30.4 262 335 261 549 0,3
Osuuspääoman korkojen brutto 71 177 71625 -0.6 1 683 137 1 673 833 0,6
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä 12 530 11 457 9.4 8 059 6 774 19,0
Vuokratulot 1 308 728 1 261 496 3.7 265 145 262 206 1.1
Luovutusvoitot 3 794 576 3 498 264 8.5 324 466 293 024 10,7
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 14 185 13 954 1,7 50 054 51 956 -3,7
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 49 536 122 130 -59,4 31 769 35 361 -10,2
Metsätalouden pääomatulo 663 393 476 870 39,1 90 115 89 326 0,9
Muut pääomatulot 565 862 388 752 45,6 239 826 176 781 35,7
Valtionverot yhteensä 7 168 543 6 788 516 5,6 2 131 849 2 146 194 -0,7
Tulovero ansiotulosta 5 257 650 5 091 457 3,3 1 626 312 1 654 571 -1,7
Tulovero pääomatulosta 1 896 528 1 683 345 12,7 909 393 886 360 2,6
Veronkorotus 14 365 13 714 4,7 23 147 21 245 9,0
Kunnallisvero 16 431 133 15 631 559 5,1 3 835 886 3 795 155 1,1
Kirkollisvero 869 102 852 610 1,9 2 948 139 2 988 492 -1,4
Sairaanhoitomaksu 1 046 945 1 238 249 -15,4 3 831 902 3 794 173 1,0
Päivärahamaksu 664 920 723 651 -8,1 2 871 043 2 934 953 -2,2
Metsänhoitomaksu 19 508 20 566 -5,1 212 128 212 944 -0,4
Verot ja maksut yhteensä 26 200 152 25 255 151 3,7 4 179 034 4 163 065 0,4
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 4 097 090 3 638 227 12,6 2 541 931 2 513 452 1,1
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 94 584 160 89 142 570 5,3 4 546 490 4 506 500 0,9

Lähde: Veronalaiset tulot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2011, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2011 ja 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2011/tvt_2011_2012-12-19_tau_001_fi.html