Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 6.9.2019

Den privata sektorn kostnaden för arbetad timme steg med 1,4 procent under april-juni från året innan

Enligt Statistikcentralen under april-juni 2019 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 0,3 procent under april-juni 2019. Det fanns en arbetsdag färre under andrakvartalet år 2019 än under motsvarande period år 2018. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför minskningen av antalet arbetsdagar vanligtvis att kostnaderna stiger.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Olli Ruuska 029 551 3274, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 6.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2019/02/tvki_2019_02_2019-09-06_tie_001_sv.html