Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.3.2022
B Utvinning av mineral 01/2021 -1,0 -11,1 -10,1
02/2021 -13,2 -13,6 -0,4
03/2021 5,3 2,1 -3,2
04/2021 2,9 1,0 -1,9
05/2021 -2,7 -5,2 -2,5
06/2021 -10,1 -9,8 0,3
07/2021 10,4 10,0 -0,4
08/2021 3,6 4,3 0,7
09/2021 11,3 12,8 1,5
10/2021 16,0 17,1 1,1
11/2021 0,4 0,1 -0,3
12/2021 -0,4 0,3 0,7
BCD Hela industrin 01/2021 -3,4 -4,5 -1,1
02/2021 6,0 3,7 -2,3
03/2021 -1,3 -1,5 -0,2
04/2021 4,4 3,3 -1,1
05/2021 8,0 7,3 -0,7
06/2021 4,1 4,0 -0,1
07/2021 2,8 1,2 -1,6
08/2021 6,7 6,1 -0,6
09/2021 6,6 6,5 -0,1
10/2021 3,2 2,7 -0,5
11/2021 7,7 7,8 0,1
12/2021 11,5 12,1 0,6
C Tillverkning 01/2021 -5,3 -6,8 -1,5
02/2021 5,8 2,8 -3,0
03/2021 -2,2 -2,5 -0,3
04/2021 5,0 3,5 -1,5
05/2021 9,6 8,8 -0,8
06/2021 5,7 5,3 -0,4
07/2021 3,6 1,3 -2,3
08/2021 7,1 6,1 -1,0
09/2021 6,9 6,6 -0,3
10/2021 1,9 1,1 -0,8
11/2021 8,7 8,3 -0,4
12/2021 11,3 11,3 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2021 4,5 6,5 2,0
02/2021 8,2 9,5 1,3
03/2021 2,2 3,4 1,2
04/2021 0,2 1,4 1,2
05/2021 -1,1 -0,1 1,0
06/2021 -4,1 -2,2 1,9
07/2021 -4,0 -0,1 3,9
08/2021 6,4 8,2 1,8
09/2021 4,7 6,7 2,0
10/2021 11,5 12,8 1,3
11/2021 2,0 4,8 2,8
12/2021 13,5 17,2 3,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2022/01/ttvi_2022_01_2022-03-10_rev_001_sv.html