Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 0,9 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,9 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 0,7 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade däremot i januari med 0,2 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Jan. / 2020 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Jan. / 2020 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Jan. / 2020 Dec.
B Utvinning av mineral 2,0 -1,0 -1,0 -9,1
BCD Hela industrin 100,0 -3,4 0,9 1,0
C Tillverkning 85,6 -5,3 -0,7 0,2
10 Livsmedelsframställning 6,4 -8,8 -1,9 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 -9,3 -2,5 -0,6
11 Framställning av drycker 1,3 -10,2 -3,5 -4,6
13 Textilvarutillverkning 0,5 12,8 21,3 -4,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 4,1 16,6 1,4
14 Tillverkning av kläder 0,3 -15,3 -8,6 -4,7
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 -7,4 4,1 0,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 10,0 18,2 -0,3
16-17 Skogsindustri 11,9 -1,7 0,4 -0,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 -5,3 -5,3 -0,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -14,2 -9,8 -3,8
19-22 Kemisk industri 16,7 2,1 2,1 -3,9
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 -13,8 -7,2 -4,9
24 Stål- och metallframställning 3,9 -1,5 1,0 -7,5
24-30_33 Metallidustri 42,1 -6,9 -1,8 1,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 -7,0 -1,5 -1,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -2,4 3,3 -0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -14,9 -10,1 7,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -18,0 -10,4 25,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -18,9 -11,4 0,4
32 Annan tillverkning 0,7 -0,6 8,0 0,5
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 14,3 18,5 11,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 -6,9 -2,7 -1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 4,5 4,5 0,3
Investeringvaror 27,4 -6,3 -1,7 3,1
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 -9,9 -1,6 4,1
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 -3,6 -0,0 -3,6
Andra konsumptionsvaror 13,7 -5,2 1,6 -3,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2021, Industriproduktionen ökade i januari med 0,9 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/01/ttvi_2021_01_2021-03-10_kat_001_sv.html