Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2020

Industriproduktionen ökade i augusti från föregående månad, men minskade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i augusti med 2,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,4 procent i augusti 2020 jämfört med augusti år 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–augusti med 3,1 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/08

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/08

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i augusti mest inom el- och elektronikindustrin, med 13,4 procent från föregående månad. Inom näringsgrenarna utvinning av mineral samt metallindustrin ökade produktionen med 4,8 procent jämfört med juli. Minskningen av produktionen var kraftigast inom försörjning av el, gas, värme och kyla, där produktionen minskade med 4,8 procent från föregående månad. Inom skogsindustrin var minskningen 2,2 procent och inom den kemiska industrin 1,0 procent jämfört med juli.

Av huvudnäringsgrenarna ökade el- och elektronikindustrin mest också jämfört med året innan, med 13,6 procent. Minskningen var fortfarande kraftigast inom utvinning av mineral, där produktionen minskade med 26,8 procent från året innan. Inom skogsindustrin minskade produktionen med 11,0 procent och inom den kemiska industrin med 4,0 procent jämfört med augusti 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2020–08/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 07/2020–08/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för augusti 2020 publiceras 10.11.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (368,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/08/ttvi_2020_08_2020-10-09_tie_001_sv.html