Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.3.2020
B Utvinning av mineral 01/2019 18,1 18,0 -0,1
02/2019 13,3 13,3 0,0
03/2019 9,1 9,2 0,1
04/2019 15,4 15,5 0,1
05/2019 -49,4 -49,3 0,1
06/2019 -43,0 -43,0 0,0
07/2019 -27,7 -27,6 0,1
08/2019 -15,0 -14,5 0,5
09/2019 -2,9 4,1 7,0
10/2019 13,5 11,4 -2,1
11/2019 -4,2 -3,7 0,5
12/2019 1,2 2,7 1,5
BCD Hela industrin 01/2019 2,5 2,0 -0,5
02/2019 0,9 0,7 -0,2
03/2019 -0,2 -0,3 -0,1
04/2019 6,4 6,2 -0,2
05/2019 0,4 -0,3 -0,7
06/2019 0,4 0,1 -0,3
07/2019 7,3 6,9 -0,4
08/2019 2,1 1,9 -0,2
09/2019 2,5 3,5 1,0
10/2019 1,6 1,5 -0,1
11/2019 1,4 -0,6 -2,0
12/2019 2,9 1,9 -1,0
C Tillverkning 01/2019 1,5 1,2 -0,3
02/2019 1,8 1,6 -0,2
03/2019 0,6 0,6 0,0
04/2019 6,5 6,3 -0,2
05/2019 1,1 0,3 -0,8
06/2019 1,1 0,8 -0,3
07/2019 9,6 9,1 -0,5
08/2019 3,6 3,2 -0,4
09/2019 3,6 4,4 0,8
10/2019 1,6 1,5 -0,1
11/2019 1,6 -0,0 -1,6
12/2019 3,8 2,8 -1,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,6 4,1 -1,5
02/2019 -6,6 -6,7 -0,1
03/2019 -7,7 -7,7 0,0
04/2019 3,4 3,4 0,0
05/2019 10,7 10,7 0,0
06/2019 14,9 14,9 0,0
07/2019 3,7 4,1 0,4
08/2019 -4,7 -4,3 0,4
09/2019 -7,1 -6,7 0,4
10/2019 -1,0 -1,2 -0,2
11/2019 0,2 -5,2 -5,4
12/2019 -3,4 -5,1 -1,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/01/ttvi_2020_01_2020-03-10_rev_001_sv.html